Gereedschap keuren verplicht

Gereedschappen en arbeidsmiddelen slijten omdat ze met regelmaat worden gebruikt. Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden, op de korte of op de lange termijn. In het ARBO-besluit, artikel 7.4a, lid 3, staat hierin dan ook dat de eigenaar van de apparaten, gereedschappen, arbeidsmiddelen, ladders, trappen, rolsteigers, valbeveiligingen en verplaatsbare klimmiddelen, deze periodiek dient te laten controleren en keuren voor de veiligheid van zijn of haar werknemers. Ook voor ZZP'ers geldt dat zijn of haar gereedschap gekeurd dient te zijn. Deze keuring moet worden gedaan door een gecertificeerd keuringsbedrijf met de juiste keuringspapieren.

In artikel 7.4a, lid 6, van het ARBO-besluit staat dat op de arbeidsplaats geldende papieren van de uitgevoerde keuringen aanwezig moeten zijn en deze aan de toezichthouder getoond moeten kunnen worden als hij/zij hierom vraagt. Een keuringssticker op het desbetreffende (motorische) apparaat, gereedschap, arbeidsmiddel, ladder, trap, rolsteiger, valbeveiliging of verplaatsbaar klimmiddel is ook een goed bewijs dat deze gecontroleerd en gekeurd is. Mocht een toezichthouder om de desbetreffende keuringspapieren en/of keuringscertificaten vragen en u deze niet kunt aantonen, dan bestaat de kans om van de werkplek gestuurd te worden. Steeds meer opdrachtgevers eisen dat het gereedschap of arbeidsmiddel waarmee u werkt veilig is. Dit doet u door middel van een keuring.

Wat word verstaan onder een arbeidsmiddel?

Een arbeidsmiddel is in feite alle op de arbeidsplaats gebruikte apparaten, gereedschappen, arbeidsmiddelen, machines, transportmiddelen, ladders, trappen, rolsteigers, valbeveiligingen en verplaatsbare klimmiddelen. Kortom, alles waarmee u uw werk kunt uitvoeren, eveneens de hulpmiddelen hiervoor.

Hoe vaak keuren?

De tijd tussen twee controles wordt op basis van een risicoanalyse bepaald. Deze risicoanalyse moet door een bevoegd persoon worden uitgevoerd. In de meeste gevallen geldt een keuring voor 1 jaar. Hagenkeuringen is bevoegd om een risicoanalyse uit te voeren. Wij hanteren een jaarlijkse keuring. Een keuring is een momentopname. Het is dus van belang dat u al uw gereedschap blijft onderhouden en deze laat herkeuren wanneer dat nodig is.