Privacyverklaring Hagenkeuringen

Via de site www.hagenkeuringen.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Hagenkeuringen acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat: 

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Hagenkeuringen is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 10-02-2020.

Gebruik van persoonsgegevens 
Bij het gebruiken van onze dienst verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Reclame 
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten via social media.

Contactformulier
Wij bieden via onze dienst de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Machtiginsformulier

Via dit formulier vragen wij de gegevens om de automatische incasso te kunnen laten verlopen. Deze gegevens worden niet opgeslagen, maar alleen verstuurd via een beveiligde verbinding.

Publicatie 
Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden 
Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt. In onze dienst zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Cookies 
Op onze dienst wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Wanneer u onze dienst voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze dienst vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Google Analytics 
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze dienst gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen niet anonimiseren.

Beveiliging 
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen 
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om de gevraagde diensten aan u te leveren. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er in ons geval van de automatische incassoformulieren, een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens). Deze worden niet digitaal bewaard maar op papier.

Websites van derden 
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze dienst zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring 
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens 
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens 

Martijn Hagen
Juliusstraat 17
1223 EM Hilversum
T. 06 140 68 762
info@hagenkeuringen.nl
 
 


 

Op al onze leveringen en diensten zijn de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Koninklijke Metaalunie van kracht gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2008.

Hieronder kun je deze downloaden als pdf.

 

Indien u niet de beschikking heeft over Acrobat® Reader® om de PDF files te openen, kunt u deze gratis downloaden: https://get.adobe.com/nl/reader/

Bouw-, tuin- en parkmachines keuren

Bent u op zoek naar een onafhankelijke keurmeester om uw bouw-, tuin- en parkmachines te inspecteren en keuren zonder onderhoud. Bij Hagenkeuringen bent u aan het juiste adres. Wij keuren bouw-, tuin- en parkmachines op elke locatie. Deze keuren wij conform de Richtlijn arbeidsmiddelen. Alle elektrische en motorische gereedschappen en arbeidsmiddelen dienen jaarlijks gecontroleerd en geïnspecteerd te worden door een onafhankelijke keurmeester zodat deze arbeidsmiddelen veilig zijn om mee te werken.


Enkele voorbeelden van bouw-, tuin- en parkmachines die wij keuren:

 • Accumachines
 • Bladblazers
 • Bosmaaiers
 • Doorslijpers
 • Frontmaaiers
 • Gazonmaaiers
 • Robotmaaier
 • Grasmaaiers
 • Minigravers
 • Trilplaten
 • Stampers
 • Heggenscharen
 • Heggensnoeiers
 • Hogedrukreinigers
 • Reinigingsmachines
 • Kloofmachines
 • Motorzagen
 • Palenrammer
 • Grondboormachine
 • Sproeiapparaat
 • Steenzaagmachine
 • Betonzaagmachine
 • Hoogsnoeiers
 • Tuinfrezen
 • Tractoren
 • Aanbouwwerktuigen
 • Aanhangwagens
 • Grasmaaiers
 • Kooimaaiers
 • Tuinfrezen
 • Motorkettingzagen
 • Bosmaaiers
 • Minigravers
 • Triplaten
 • Stampers
 • Etc.

Kortom al het gangbare motorische materieel in de landbouw, tuin-, park- en bouw

Wij zijn deskundig en gecertificeerd voor het keuren van landbouw, tuinbouw, park en bouwmachines

 • De tuinmachines worden gekeurd volgens de machinerichtlijn, de wegenverkeerswet, richtlijn arbeidsmiddelen en de norm NEN 3140
 • De arbeidsmiddelen worden voorzien van een eigen uniek identificatienummer welke overeenkomen met de digitale keuringsgegevens
 • Goedgekeurde arbeidsmiddelen worden voorzien van een keuringssticker
 • Van het gekeurde arbeidsmiddel ontvangt u een digitaal overzicht en certificaat

Hijsmiddelen en hefmiddelen keuren

Bent u op zoek naar een onafhankelijke keurmeester om uw hijs- en hefmiddelen te inspecteren en keuren zonder onderhoud. Bij Hagenkeuringen bent u aan het juiste adres. Wij keuren alle soorten hijs- en hefmiddelen op elke locatie. Deze keuren wij conform de Richtlijn arbeidsmiddelen. Alle (elektrische en motorische) gereedschappen en arbeidsmiddelen dienen jaarlijks gecontroleerd en geïnspecteerd te worden door een onafhankelijke keurmeester zodat deze arbeidsmiddelen veilig zijn om mee te werken.

Volgens de ARBO-wet is een werkgever verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving. Ook als zzp'er bent u verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving. Hijs- en hefmiddelen worden geïnspecteerd volgens NEN 818 om te voldoen aan deze eis. Het doel van deze inspecties is om gebreken te ontdekken die zich na ingebruikname kunnen voordoen en gevaar kunnen opleveren.

Hijs- en hefmiddelen die voor periodieke inspectie in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld:

 • Kettingwerk
 • Takels, lieren en loopkatten
 • Heftafels
 • Hijsbanden
 • Hijsklemmen en Grijper
 • Touw en Hijskabels
 • Werkplaatskranen
 • Pallettrucks (pompwagens)
 • Garagekrikken
 • Haken
 • Staalkabels
 • Etc.


Wij zijn deskundig en gecertificeerd voor het keuren van hijs- en hefmiddelen

 • De arbeidsmiddelen worden voorzien van een eigen uniek identificatienummer welke overeenkomen met de digitale keuringsgegevens
 • Goedgekeurde arbeidsmiddelen worden voorzien van een keuringssticker
 • Van het gekeurde arbeidsmiddel ontvangt u een digitaal overzicht en certificaat

Valbeveiliging keuren

Bent u op zoek naar een onafhankelijke keurmeester om uw valbeveiliging te inspecteren en keuren zonder onderhoud. Bij Hagenkeuringen bent u aan het juiste adres. Wij keuren alle soorten valbeveiliging op elke locatie. Deze keuren wij conform de Richtlijn arbeidsmiddelen. Alle (elektrische en motorische) gereedschappen en arbeidsmiddelen dienen jaarlijks gecontroleerd en geïnspecteerd te worden door een onafhankelijke keurmeester zodat deze arbeidsmiddelen veilig zijn om mee te werken.

Volgens de ARBO-wet is een werkgever verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving. Ook als zzp'er bent u verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving. Valbeveiligingen worden geïnspecteerd volgens NEN 360, 361 & 365 om te voldoen aan deze eis. Het doel van deze inspecties is om gebreken te ontdekken die zich na ingebruikname kunnen voordoen en gevaar kunnen opleveren.

Valbeveiligingen die voor periodieke inspectie in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld:

 • Harnasgordels
 • Karabijn en veiligheidshaken
 • Lijnklemmen en meelopers
 • Mobiele ankerpunten
 • Valstop- en bandrolautomaat
 • Vang- en Veiligheidslijnen
 • Dakrandbeveiliging


Wij zijn deskundig en gecertificeerd voor het keuren van alle soorten valbeveiliging

 • De arbeidsmiddelen worden voorzien van een eigen uniek identificatienummer welke overeenkomen met de digitale keuringsgegeven
 • Goedgekeurde arbeidsmiddelen worden voorzien van een keuringssticker
 • Van het gekeurde arbeidsmiddel ontvangt u een digitaal overzicht en certificaat

Rolsteigers en kamersteigers keuren

Bent u op zoek naar een onafhankelijke keurmeester om uw rolsteigers en kamersteigers te inspecteren en keuren zonder onderhoud. Bij Hagenkeuringen bent u aan het juiste adres. Wij keuren rolsteigers en kamersteigers op elke locatie. Deze keuren wij conform de Richtlijn arbeidsmiddelen. Alle (elektrische en motorische) gereedschappen en arbeidsmiddelen dienen jaarlijks gecontroleerd en geïnspecteerd te worden door een onafhankelijke keurmeester zodat deze arbeidsmiddelen veilig zijn om mee te werken.

Volgens de ARBO-wet is een werkgever verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving. Ook als zzp'er bent u verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving. Rolsteigers en kamersteigers worden geïnspecteerd volgens NEN 1004 om te voldoen aan deze eis. Het doel van deze inspecties is om gebreken te ontdekken die zich na ingebruikname kunnen voordoen en gevaar kunnen opleveren.

De rolsteigers en kamersteigers behoren daarmee tot risicovolle arbeidsmiddelen.

De oorzaken hiervan zijn onder andere:

 • Slijtage
 • Vervorming
 • Scheurvorming
 • Verbindingen
 • Verkeerd gebruik
 • Een ondeugdelijke constructie
 • Ondeugdelijke of falende onderdelen
 • Het niet zorgvuldig opbouwen van de steiger
 • Het ontbreken van beveiliging(en)

 

Wij zijn deskundig en gecertificeerd voor het keuren van rolsteigers en kamersteigers

 • De arbeidsmiddelen worden voorzien van een eigen uniek identificatienummer welke overeenkomen met de digitale keuringsgegevens
 • Goedgekeurde arbeidsmiddelen worden voorzien van een keuringssticker
 • Van het gekeurde arbeidsmiddel ontvangt u een digitaal overzicht en certificaat

Ladders en trappen keuren

Bent u op zoek naar een onafhankelijke keurmeester om uw ladders en trappen te inspecteren en keuren zonder onderhoud. Bij Hagenkeuringen bent u aan het juiste adres. Wij keuren ladders en trappen op elke locatie. Deze keuren wij conform de Richtlijn arbeidsmiddelen. Alle (elektrische en motorische) gereedschappen en arbeidsmiddelen dienen jaarlijks gecontroleerd en geïnspecteerd te worden door een onafhankelijke keurmeester zodat deze arbeidsmiddelen veilig zijn om mee te werken.

Volgens de ARBO-wet is een werkgever verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving. Ook als zzp'er bent u verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving. Ladders en trappen worden geïnspecteerd volgens NEN 2484 om te voldoen aan deze eis. Het doel van deze inspecties is om gebreken te ontdekken die zich na ingebruikname kunnen voordoen en gevaar kunnen opleveren.

De ladders en trappen behoren daarmee tot risicovolle arbeidsmiddelen.

De oorzaken hiervan zijn onder andere:

 • Slijtage
 • Vervorming
 • Scheurvorming
 • Verbindingen
 • Verkeerd gebruik

Wij zijn deskundig en gecertificeerd voor het keuren van ladders en trappen

 • De arbeidsmiddelen worden voorzien van een eigen uniek identificatienummer welke overeenkomen met de digitale keuringsgegevens
 • Goedgekeurde arbeidsmiddelen worden voorzien van een keuringssticker
 • Van het gekeurde arbeidsmiddel ontvangt u een digitaal overzicht en certificaat

ELEKTRISCH GEREEDSCHAP KEUREN

Bent u op zoek naar een onafhankelijke keurmeester om uw elektrisch gereedschap te inspecteren en keuren zonder onderhoud. Bij Hagenkeuringen bent u aan het juiste adres. Wij keuren elektrisch gereedschap op elke locatie. Deze keuren wij conform de Richtlijn arbeidsmiddelen. Alle elektrische en motorische gereedschappen en arbeidsmiddelen dienen jaarlijks gecontroleerd en geïnspecteerd te worden door een onafhankelijke keurmeester zodat deze arbeidsmiddelen veilig zijn om mee te werken.


Volgens de ARBO-wet is een werkgever verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving. Ook als zzp'er bent u verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving. Elektrische arbeidsmiddelen worden geïnspecteerd volgens NEN 3140 om te voldoen aan deze eis. Het doel van deze inspecties is om gebreken te ontdekken die zich na ingebruikname kunnen voordoen en gevaar kunnen opleveren. 

Elektrische arbeidsmiddelen die voor periodieke inspectie in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld:

 • Elektrisch gereedschap 230v en 400v
 • Haspels en verlengsnoeren 230v en 400v 
 • Keuken-, huishoudelijke- en audioapparatenen
 • Verplaatsbare elektrische apparaten en machines
 • Vaste elektrische apparaten en machines
 • Bouwlampen en andere verplaatsbare lampen


Wij zijn deskundig en gecertificeerd voor het keuren van elektrische arbeidsmiddelen.

 • De arbeidsmiddelen worden voorzien van een eigen uniek identificatienummer welke overeenkomen met de digitale keuringsgegevens
 • Goedgekeurde arbeidsmiddelen worden voorzien van een keuringssticker
 • Van het gekeurde arbeidsmiddel ontvangt u een digitaal overzicht en certificaat

Voor wie

Keuringscertificaten​

 • GPI
 • VCA Basis
 • Keurmeester Ladders, Trappen, Rolsteigers, Hijs-, Hef-, en Valbeveiligingsmiddelen
 • Keurmeester Elektrische Arbeidsmiddelen volgens NEN 3140
 • Keurmeester Landbouw-, Tuin-, Park- en Bouwmachines
 • Keurmeester Heftrucks / Bedrijfsintern transportmaterieel
 • Keurmeester Stalen Opslagsystemen en magazijnstellingen
 • Keurmeester Grondverzet machines zonder hijsfunctie

(Uiteraard kunt u ten alle tijden contact met ons opnemen om de certificaten op te vragen welke wij dan digitaal aan u toezenden)